Tin tức

  • Thời gian đăng: 25-8-2020

    Quy trình gia công quần áo, nếu bạn là người bán quần áo đan lát, để hiểu được quy trình gia công quần áo cẩn thận và trật tự, mọi người có thể yên tâm hơn, hôm nay biên tập nhỏ cho mọi người tiết lộ công nghệ gia công quần áo đan.Quy trình chính là: nguyên liệu ...Đọc thêm»

  • Thời gian đăng: 25-8-2020

    3D là cách thiết kế thời trang trong tương lai Phần mềm công nghiệp và hệ thống kỹ thuật số đã thay đổi phương thức hoạt động của ngành thiết kế và phát triển quần áo.Công việc thủ công truyền thống đã được chuyển đổi thành kỹ thuật số máy tính và hoạt động thông minh.Thiết kế theo phong cách hai chiều mềm mại ...Đọc thêm»

  • Thời gian đăng: 25-8-2020

    Ngày nay, đổi mới khoa học và công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc lối sống của con người, và sự phát triển của “quần áo”, đứng đầu trong “quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại”, phải thích ứng và thậm chí dẫn đầu những thay đổi do phát triển mang lại. ..Đọc thêm»